Občina Rogaška Slatina: Nadomeščeno ostrešje in kritina Palčkove hišice ob Stolpu Janina

Foto: Občina Rogaška Slatina

Lesene ute, ki so bile v 19. in začetku 20. stoletja postavljene ob sprehajalnih poteh, se v večini niso ohranile do danes. Nekatere so skozi čas nadomestili z novimi – tako so po koncu druge svetovne vojne postavili štiri palčkove hišice, ki so znane še danes: eno na Janini, eno na Tržaškem hribu, eno na Ivanovem hribu za kapelico Sv. Ane in eno nad objektom Donat.

V letu 2020 je Občina Rogaška Slatina nadomestila porušeno Palčkovo hišico nad objektom Donat, v letu 2021 pa v celoti obnovila Razgledni stolp Janina. Občina Rogaška Slatina je že v letu 2021 pridobila soglasje Zavoda za varstvo Kulturne dediščine, Območne enote Celje s pogoji za obnovo dotrajanega ostrešja in kritine Palčkove hišice ob Stolpu Janina, ki predstavlja poseg v spomenik Rogaška Slatina – Območje zdravilišča (EŠD 628). Gradbena dela v višini 10.940,25 EUR je izvedla družba Panles oprema d.o.o. iz Rogaške Slatine v preteklem mesecu, po predhodni ureditvi stvarnih pravic na nepremičnini. K izvedenemu posegu je pridobljeno tudi soglasje Zavoda za gozdove, Območne enote Celje.

Sredstva za celovito obnovo ostrešja in kritine so bila zagotovljena v proračunu občine 2023, na proračunski postavki Obnova kulturnih spomenikov. V okviru rednega vzdrževanja objektov v lasti občine bodo v spomladanskih mesecih prenovili tudi obstoječe klopce.

Podatki o nekdanjem razgledišču na Janini so beleženi od leta 1852 naprej. Barvna litografija Sauerbrunn bei Rohitsch, Bellle-vue am Janina avtorja J. Reitnerja prikazuje preprosto leseno uto, ki je bila po koncu druge svetovne vojne nadomeščena s sedanjo uto na kovinskih drogovih.

Zdravilišče in zdraviliški park iz prve polovice 19. stoletja leži sredi mesta Rogaška Slatina in je z občinskim odlokom zavarovan kot naselbinska dediščina (Odlok o razglasitvi zdraviliškega kompleksa Rogaška Slatina za naselbinski spomenik, Uradni list RS, št. 85/97-3976). Zdraviliško območje vsebuje osrednji klasicistični zdraviliški trg, zahodno mestno ulico s posamičnimi hoteli, stavbami, vrelci in odprtimi parkovnimi ter gozdnimi površinami na okoliških vzpetinah, funkcionalno povezanimi z zdraviliščem. Slednji skoraj 100 hektarjev velik zeleni okvir mesta, ki ga sestavljajo Tavčarjev, Tržaški, Ivanov in Cvetlični hrib ter Janina skupaj z zgodovinskimi potmi, paviljoni, počivališči, razgledišči in vodnimi izviri predstavlja zelena pljuča naselja. Drevesni in gozdni parki zdravilišča Rogaška Slatina in gozdovi v njegovi okolici so z eno izmed prvih državnih Odločb v stari Jugoslaviji prav tako zavarovani (Odločba o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaške Slatine ter gozdov v njegovi okolici iz leta 1952).

Občina Rogaška Slatina