Občina Rogaška Slatina: Podpis pogodb s krajevnimi skupnostmi za leto 2024

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

Predsedniki vseh treh krajevnih skupnosti so v sredo, 31. januarja 2024, podpisali letne pogodbe za financiranje njihovih dejavnosti v letošnjem letu, sporoča Občina Rogaška Slatina.

Glede na rast cen energentov in večjih potreb po asfaltiranju lokalnih cest je občina višino sredstev namenjenih financiranju krajevnih skupnosti za izvajanje njihovih nalog povečala za 19% glede na proračun v letu 2023 (proračun 2023 brez 200.000 EUR za sofinanciranje asfaltiranja iz naslova dobitka iz davka od iger na srečo) in sicer v skupni višini 695.778 EUR. Povečanje sredstev gre na račun sofinanciranje asfaltiranja v krajevnih skupnostih in sicer je povečanje glede na leto 2023 20% in zaradi dviga cen električne energije za javno razsvetljavo v višini 90%. Podlaga za podpis pogodb je sprejet občinski proračun in odlok o krajevnih skupnostih, ki sredstva med njih razporeja glede na dolžino lokalnih cest in javnih površin ter število prebivalcev.

Občina Rogaška Slatina