Občina Rogaška Slatina: Podpis pogodb z Gasilsko zvezo in prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini za leto 2024

Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay.com

Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba. Občina Rogaška Slatina skrbi zanjo skupaj s štirimi prostovoljnimi gasilkami društvi in v sodelovanju z Gasilko zvezo Šmarje pri Jelšah. Gasilci pa ne opravljajo le nalog gašenja in reševanja ob požarih, temveč vse pogosteje tudi naloge povezane z vsesplošno zaščito in reševanjem v občini ob naravnih nesrečah.

V proračunu Občine Rogaška Slatina je v letu 2024 za področje pripravljenosti in delovanja sistema za zaščito in reševanje namenjenih 192.145 EUR. Za 10% so povečali sredstva za delovanje Medobčinske gasilske zveze. Del teh sredstev je namenjenih nakupu gasilskih vozil za PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Rogaška Slatina. Zagotovili so tudi sredstva za začetek obnove kletnih prostorov PGD Kostrivnica.

Občina Rogaška Slatina