Občina Rogaška Slatina: Podpisan Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije

Foto: Pixabay.com

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in predsednik Razvojnega sveta regije mag. Branko Kidrič sta podpisala Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije, ki vsebuje prvi projekt – Podjetno nad izzive – PONI Savinjska.

Cilj projekta PONI Savinjska je, da udeleženci po končanem štiri mesečnem usposabljanju ustanovijo lastni poslovni subjekt (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). V projekt PONI Savinjska bo do vključno leta 2028 vključenih 106  udeležencev.

Posebnost projekta predstavlja zaposlitev udeležencev za čas trajanja programa na Razvojni agenciji Savinjske regije, kar udeležencem omogoča ne le finančno podporo pri razvoju njihovih poslovnih idej, ampak tudi čas, ki ga lahko udeleženci namenijo izključno pridobivanju novih znanj, izkušenj in pripravi na vstop na samostojno podjetniško pot.

Projekt PONI Savinjska bo Razvojna agencija Savinjske regije izvajala v sodelovanju s partnerskimi območnimi razvojnimi agencijami na območjih Savinjsko-Šaleško, Spodnje Savinjsko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Obsotelje in Kozjansko. Tako bodo skupine vsake 4 mesece zamenjale lokacijo.

Občina Rogaška Slatina