Občina Rogaška Slatina prejemnica zlatega ISSO certifikata za leto 2023

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina  je prejemnica zlatega ISSO certifikata za leto 2023, ki ga podeljujejo v sklopu Konference Zlati kamen in prinaša dodaten ugled ter obenem spodbudo za nadaljnjo strateško in razvojno usmerjeno pot.

Občina Rogaška Slatina  je prejemnica zlatega ISSO certifikata za leto 2023, ki ga podeljujejo v sklopu Konference Zlati kamen in prinaša dodaten ugled ter obenem spodbudo za nadaljnjo strateško in razvojno usmerjeno pot.

Vsakoletni dogodek, konferenca Zlati kamen, je srečanje predstavnikov lokalnih skupnosti, gospodarstva in vlade. Dogodek je namenjen vsem, ki vodijo in upravljajo občine in delujejo v javni upravi in javnih ter zasebnih podjetjih. Na dogodku, ki hkrati predstavlja tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen, je laskavi naziv prejemnice zlatega certifikata v letošnjem letu prejela tudi občina Rogaška Slatina.

Zlati ISSO certifikat predstavlja pomembno odlikovanje za Občino Rogaška Slatina, je zapisano na njihovi spletni strani. Izkazuje izjemno kakovost življenja ter uravnoteženo stopnjo razvoja. Izhodišče za podelitev certifikata je Indeks ISSO, ki je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in področju izobrazbe, meri pa tudi življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini.

Zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2023, ki ga je prevzel župan mag. Branko Kidrič, dokazuje, da se Občina Rogaška Slatina tudi na področju razvoja, poleg urejenega okolja in trajnostne naravnanosti, razvija v pravo smer, kar prepoznavajo tudi zunaj meja občina Rogaška Slatina.

Občina Rogaška Slatina