Občina Rogaška Slatina pridobila nekaj več kot 388 tisoč evrov nepovratnih sredstev za gradnjo oskrbovanih stanovanj

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela odločbo o sofinanciranju projekta »Oskrbovana stanovanja Rogaška Slatina – Kidričeva ulica,« s katerim se je nedavno prijavila na »Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj.« Podpora Evropske unije iz Mehanizma za okrevanje in odpornost je odobrena v višini 388.818 evrov.

Vsebina prijave na javni razpis se nanaša na zagotovitev 6 enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj v skupni izmeri 240,05 m2 stanovanjske površine, vključno z opremljanjem kuhinj in aktivnostmi tržnega komuniciranja in obveščanja ciljnih javnosti. Ob tem je potrebno poudariti, da bo še 6 enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj znotraj istega objekta zagotovil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki bo Občini Rogaška Slatina podelil razpolagalno pravico. Od letošnje jeseni, ko bo projekt zaključen, bo starejšim občanom Občine Rogaške Slatine tako na voljo 12 novih javnih oskrbovanih stanovanj po neprofitni najemnini v novem objektu, v skupni izmeri 480,10 m2 stanovanjske površine.

Lastna udeležba občine pri zagotavljanju 12 enot javnih najemnih oskrbovanih stanovanj znaša 464.965 evrov, pri čemer je del potrebnih sredstev v višini 266.300 evrov zagotovila že s prodajo nepremičnine v letu 2021. Iz rednih lastnih virov pa je zagotovila preostanek potrebnih sredstev v višini 198.665 evrov, kar znese 413,80 evrov na m2 novih stanovanjskih površin, ki bodo ob neprofitni najemnini v celoti služile izključno starejšim občanom Občine Rogaška Slatina. Informacije o pogojih najema in načinu prijave lahko občani pridobijo pri občinskih strokovnih službah.

V novogradnji bo torej zagotovljenih 12 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj, še 12 enot pa bo v lasti zasebnega investitorja, preko katerega lahko zainteresirani pridejo do lastniškega oskrbovanega stanovanja ali do morebitnega tržnega najema. Objekt je lociran v središču Rogaške Slatine, v neposredni bližini zdraviliških parkovnih površin in ponudnikov različnih storitev. V okolici objekta bo urejenih 26 parkirnih mest, zunanji prostor za druženje in nenazadnje – drugi fitnes na prostem za starejše osebe v Rogaški Slatini, ki bo odprt za vse obiskovalce in ne zgolj za uporabnike objekta.

Avtor: Občina Rogaška Slatina