Občina Rogaška Slatina: Rogaška Slatina – članica EHTTA

Foto: Občina Rogaška Slatina

EHTTA je bilo v letu 2009 ustanovljeno mednarodno neprofitno združenje evropskih zgodovinskih termalnih mest, ki temelji na potrebi po spodbujanju, zaščiti in krepitvi termalne, umetniške in kulturne dediščine po vsej Evropi. Od leta 2010 je certificirana s strani Sveta Evrope za upravljanje Evropske poti zgodovinskih termalnih mest, kot del programa Kulturne poti.

Članica združenja EHTTA je lahko samo tista občina, ki spada v strogo definicijo zdraviliških krajev, hkrati pa mora izpolnjevati še naslednja merila: biti mora iz države članice Sveta Evrope, ima zgodovino uporabe mesta termalnih zdravilišč iz 19. stoletja ali prej, ima aktiven vodni vir, ki se uporablja za kopanje ali pitje kot del termalnega centra, ima tradicijo kulturnih prireditev in s tem povezano infrastrukturo, ima termalno arhitekturno dediščino, ki sega vsaj v 19. stoletje, ter nenazadnje visokokakovostne nastanitve s posebnimi objekti, namenjenimi termalni dejavnosti.

Rogaška Slatina je ob izpolnjevanju vseh zgoraj navedenih meril z letošnjim letom kot prva iz Slovenije postala članica EHTTA , s čimer se pridružuje v združenje kot 50 članica iz 18 evropskih držav in dvema mednarodnima partnerjema.

Občina Rogaška Slatina