Občina Rogaška Slatina: Uspešna prva faza sanacije opazovalne vrtine

Foto: Občina Rogaška Slatina

V ponedeljek, 11. decembra 2023, so v Atlantic Drogi Kolinski uspešno izvedli prvo fazo sanacije opazovalne vrtine, umiritev vrtine K-2/75 (dušitev) v Sp. Kostrivnici. Okoli 10. ure dopoldan  je uspelo vrtino stabilizirati in jo mehanično pokriti. Voda in ogljikov dioksid tako iz opazovalne vrtine ne iztekata več, ni nevarnosti za okolje in prebivalstvo.

Zahtevno sanacijo opazovalne vrtine izvajajo v sodelovanju s specializiranim podjetjem Crosco, ki ima za tovrstne posege ustrezno tehnologijo in strokovno znanje. Po umiritvi vrtine (dušenje) prehajajo v drugo fazo sanacije, ki bo potekala danes in v naslednjih dneh.

Še naprej preventivno spremljajo koncentracijo ogljikovega dioksida. Vse meritve po umiritvi vrtine (dušitev) so izkazale, da do izpusta ogljikovega dioksida iz vrtine ne prihaja več. Meritve izvajajo v sodelovanju s strokovnjakom za varnost s strani izvajalca sanacije, podjetja Crosco. Vsa dela potekajo v skladu z varnostnim načrtom izvajalca in Atlantic Droge Kolinske. Med vsemi aktivnostmi so na lokaciji ves čas prisotni gasilci PGD Rogaška Slatina in dva varnostna inženirja, območje opazovalne vrtine pa je še vedno zavarovano.

Okoliške prebivalce prosijo, da se ne zadržujejo v bližini lokacije.

Opis dosedanjega poteka sanacije opazovalne vrtine

Na opazovalni vrtini K-2/75 je v sredo, 29. 11. 2023, okoli 19. ure, prišlo do loma ustja na globini okoli 1,5 m pod površino zemlje. Gre za dogodek, ki predstavlja višjo silo in ga ni mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti. Vrtina K – 2/75, ki je v lasti podjetja Atlantic Droga Kolinska d.o.o., ima vlogo opazovalne vrtine in se ne uporablja za črpanje. Voda, ki izteka iz opazovalne vrtine, po sestavi in značilnostih ni enaka naravni mineralni vodi Donat Mg.

Občina Rogaška Slatina