Občina Rogaška Slatina z željo po ponovni vzpostavitvi historičnega paviljona na Tržaškem hribu

Foto: Občina Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina in Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje v želji po revitalizaciji Tržaškega hriba preučujeta možnost ponovne postavitve lesenega historičnega paviljona na Tržaškem hribu. Njegova  vzpostavitev bo pomembno prispevala k ohranjanju in vzdrževanju historične zdraviliške funkcije zavarovanega spomenika Rogaška Slatina in prispevala k revitalizaciji širšega območja.

Zavod za varstvo kulturne dediščine v izdanem soglasju ugotavlja, da je prvotna lokacija predvidenega paviljona prav sedanja lokacija palčkove hišice na Tržaškem hribu, tako da bi bil predvideni razgled iz paviljona identičen tistemu, ki je bil osnova za znamenite razglednice. Čeprav obstoječa  palčkova hišica sama po sebi ni zaščitena kulturna dediščina, bi zavod v primeru, da bo do realizacije paviljona prišlo, poiskal ustrezno in historično nadomestno lokacijo.

Načrt za izvedbo lesenega paviljona je bil izdelan leta 1991, na podlagi zgodovinskih virov in pod vodstvom arhitekta restavratorja Franca Vardjana.

Avtor: Občina Rogaška Slatina