Občina Rogaška Slatina: Župan mag. Branko Kidrič prejel nagradi za razvoj športa v regiji

Foto: Občina Rogaška Slatina

V okviru 2. mednarodnega festivala športnega dokumentarnega in igranega filma v Sloveniji, ki je potekal od 14. do 17. junija v Rogaški Slatini, so se podelile tudi različne nagrade in priznanja izbranim športnikom, kulturnim delavcem in novinarjem, ki so zaslužni za razvoj in popularizacijo športa doma in po svetu, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Rogaška Slatina. Županu mag. Branku Kidriču sta Mednarodno združenje festivala športnega dokumentarnega in igranega filma ter organizator Festivala športnega dokumentarnega in igranega filma v Sloveniji podelila nagradi za razvoj športa v regiji.

Rogaška Slatina je namreč zdraviliški kraj s posluhom za šport. To dokazujejo investicije v športno infrastrukturo, veliko število otrok, mladostnikov in starejših, ki se aktivno ukvarja s športom, in številni uspehi domačih društev tako v ekipnih kot individualnih športih. Športne vsebine se ves čas nadgrajujejo in širijo. Letos se v občini namenja kar 2,3 mio evrov za nadgradnjo športne infrastrukture, kar predstavlja 30 % sredstev, ki jih prejme občina za izvajanje obveznih nalog. Sredstva so namenjena za izgradnjo nogometne infrastrukture v Športnem centru, energetsko sanacijo Športne dvorane Janina, izgradnjo koloparka v Krajevni skupnosti Kostrivnica in nabavo dveh koles, prilagojenih invalidom.

Občina Rogaška Slatina