Občina Šentjur bo za dva odseka cest v letu 2018 odštela skoraj 850.000,00 evrov

Fotografija je simbolična. Foto: pixabay.com

Župan Občine Šentjur je dne 22. 2. 2018 podpisal dve pogodbi za prenovo dveh cestnih odsekov s podjetjem VOC Celje d.o.o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Tako bo Občina Šentjur v letu 2018 prenovila cesto skozi Dramlje in odsek Razbor – Hotunje, ker želi povečati prometno varnost na omenjenih cestah in hkrati zagotoviti lažjo dostopnost do središča oddaljenih krajev. Investicija je ocenjena na okoli 850.000,00 evrov, dela se bodo pričela takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

Zaradi povečevanja števila prebivalcev in same živahnosti v Krajevni skupnosti Dramlje, ki je tudi najhitreje rastoča skupnost v Občini Šentjur, se je občina odločila za ureditev ceste skozi Dramlje. V letu 2013 je bila v Dramljah s pomočjo EKO sklada energetsko prenovljena osnovna šola, v letu 2017 je bila izvedena rekonstrukcija zunanjega športnega igrišča in tako je kraj pridobil sodobne športno-rekreativne površine, tekaško stezo, površine z igrišči in otroška igrala. Da bodo zaokrožili celotno prenovo tega dela Dramelj se je občina odločila za prenovo ceste skozi naselje Dramlje od križišča z regionalno cesto III. reda Žiče – Dramlje do pokopališča. S tem bodo poskrbeli tudi za večjo varnost tako otrok, ki dnevno hodijo po tej cesti kot tudi vseh preostalih domačinov in obiskovalcev v Dramljah. Tako bodo zgradili pločnik – hodnik za pešce, uredili bodo avtobusno postajališče izven in na vozišču, urejena bo javna razsvetljava in s prenovo bodo poskrbeli za ustrezno odvajanje meteorne kanalizacije. Odsek, ki ga zajema prenova je dolg 514,32 metra, stroški sanacije bodo znašali okoli 543.070,69 evrov za kolikor je bila sklenjena tudi pogodba z izvajalcem del VOC Celje d.o.o.. Z deli naj bi zaključili v mesecu septembru leta 2018.
Currency, Wealth, Finance, Savings
Drugi odsek ceste, ki ga v letošnjem letu želijo urediti v Občini Šentjur je rekonstrukcija ceste Razbor – Hotunje in sicer odcep Ribnik Bolko – križišče Razbor. Dolžina tega dela cestišča znaša 890 metrov. Z rekonstrukcijo želijo na Občini Šentjur na tem delu zaradi dotrajanosti in močnih poškodb razširiti in urediti nove voziščne konstrukcije, urediti odvajanje meteornih voda, zgraditi novo kabelsko kanalizacijo za telekomunikacijske vode, prav tako želijo prestaviti in zaščititi obstoječi podzemni komunalni vod. Tudi ta rekonstrukcija bi naj bila končana do meseca septembra leta 2018. Dela na tem območju bo tudi izvajalo podjetje VOC Celje d.o.o., vrednost investicij za ta odsek je ocenjena na 296.000,00 evrov.
 
M.I.