Občina Šentjur: Do učinkovite rabe energije tudi s pomočjo energetskega svetovalca

Foto: pixabay.com

Občina Šentjur občankam in občanom zagotavlja brezplačno svetovanje na področju energetskih sanacij in porabe. Brezplačna svetovalna pisarna z energetskim svetovalcem je na voljo enkrat mesečno, vsako prvo sredo v mesecu.

Ker je izvedba energetskih sanacij s stališča financ velik zalogaj, je treba izbrati primerne ukrepe za vašo hišo ali stanovanje. Če ima sosed toplotno črpalko za ogrevanje, to ne pomeni, da je to optimalna rešitev tudi za vašo hišo.

Zato se po nasvet obrnite na svetovalno pisarno za občane, ki vam jo ponuja Občina Šentjur. Brezplačna svetovalna pisarna je na voljo enkrat mesečno, in sicer vsako prvo sredo v mesecu od 15. do 17. ure v prvem nadstropju upravne stavbe (Mestni trg 10, 3230 Šentjur, prva vrata levo). 

Energetski svetovalec je v času uradnih ur dosegljiv tudi na spodnji telefonski številki.

Dušan Jug, ENERGO-JUG, d. o. o. (energetski svetovalec Občine Šentjur) – 051 393 307, [email protected]

Strošek energetske oskrbe hiše ali stanovanja predstavlja pomemben del v družinskem proračunu. V ospredju je ogrevanje objekta, ki skupaj s pripravo tople sanitarne vode predstavlja okrog 60 % stroškov. Poraba energije za ogrevanje objekta je odvisna od bivalnih navad uporabnika (temperature v prostorih in načina prezračevanja), toplotnih izgub objekta skozi ovoj stavbe (okna, fasada, streha) in načina priprave toplote. V času ogrevalne sezone je bolj smiselno, da svoja oblačila prilagodimo zimskemu času; 1 °C nižja temperatura v prostoru pomeni prihranek okoli 6 % rabe toplote za ogrevanje. Izgube zaradi prezračevanja lahko pomenijo okoli 50 % izgub toplote, zlasti če gre za napačno prezračevanje z odpiranjem oken na nagib …, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Šentjur.

 

Občina Šentjur