Občina Šentjur: Na Ponikvi se pričenja prenova železniške postaje

Foto: Občina Šentjur

Po ureditvi železniške postaje v Šentjurju Direkcija RS za infrastrukturo – Sektor za investicije v železnice nadaljuje s prenovo postajne infrastrukture, pričenjajo se namreč dela na železniški postaji Ponikva.

Ureditev bo predvidoma zajemala gradnjo novega podhoda na peronsko infrastrukturo s stopnišči in dvigali, gradnjo peronske infrastrukture vključno s pripadajočo opremo (nadstrešek za potnike, klopi, koši, usmerjevalne table itd.),  ureditev tirne infrastrukture,  delno prilagoditev tirne sheme,  ureditev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih (SVTK) naprav ter vozne mreže, ter ureditev ustreznih površin za parkiranje na območju železniške postaje.

Dela izvajajo podjetje Rafael, d. o. o. in SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.o..  Pogodbena vrednost del znaša 4.861.237,83 evrov (z DDV). Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi iz naslova Instrumenta za povezovanje Evrope v višin 1,82 milijona evrov. Prenova ŽP Ponikva naj bi bila zaključena v začetku prihodnjega leta 2025.

Občina Šentjur