Občina Šentjur obvešča: Poleti bo možno zaplavati v prenovljenem šentjurskem bazenu

Fotografija je simbolična. Foto: pixabay.com

Župan mag. Marko Diaci je včeraj podpisal pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem del za izvedbo projekta Urejanje športnega parka Šentjur – 3. faza. Občina je bila s to investicijo uspešna s prijavo na Javni razpis LAS “od Pohorja do Bohorja” in je pridobila evropska sofinancerska sredstva.

Dela bo izvajalo podjetje Kuponko d.o.o. iz Šentjurja, ki je oddalo skupno ponudbo s podjetjem CONTROMATIK ABW, Domžale. Ob včerajšnjem podpisu z direktorjem Kuponka Mitjo Mlačnikom je župan izrazil veselje, da se fazno nadaljuje obnova športnega parka, osrednje lokacije za rekreacijo in treninge številnih klubov in društev, pa tudi šolsko športno vzgojo, prav tako park gosti različna tekmovanja. V minulih letih je bil temeljito energetsko saniran objekt z notranjimi prostori za klube in ostalo servisno dejavnost, sedaj je na vrsto prišel bazen.

Šentjurski bazen je bil zgrajen v 60. letih prejšnjega stoletja, obnovljen pa konec osemdesetih let prejšnjega stoletja, tako je obstoječi bazen, ki predstavlja za vse prebivalce mesta, občine in okolice, dostopno osvežitev in rekreacijo, star preko 30 let.

Investicija Ureditev Športnega parka – 3. faza se osredotoča na prenovo nujno potrebne bazenske tehnike, da bo lahko nemoteno deloval tudi v prihodnje, saj obstoječa ne omogoča več optimalnega delovanja. Brez te prenove bi bilo vprašljivo tudi dovoljenje za obratovanje, številni občani pa bi tako izgubili možnost rekreacije ter cenovno ugodne poletne turistične ponudbe.

Občina Šentjur se je tako z omenjenim projektom prijavila na Javni poziv LAS “od Pohorja do Bohorja za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in pridobila sofinanciranje investicije v višini 50.000 evrov. Celotna investicija znaša dobrih 190.000 evrov (brez DDV), razliko bo pokrila Občina Šentjur iz svojega proračuna.

Investicija sicer obsega sanacjo bazenskega tehnike obstoječega plavalnega in otroškega bazena kopališča Šentjur. Odstranjeni bodo celotna oprema in instalacije bazenske tehnike znotraj bazenske strojnice, razen merilno – regulacijske enote in dozirne črpalke za plavalni bazen. Izvedena bo zunanja ureditev bazenskega kompleksa z zamenjavo starih talnih pohodnih plošče, obnovi se območje za tuše, zamenjana bo urbana oprema.

Na javnem razpisu je kot najugodnejši izvajalec za gradnjo bilo izbrano podjetje KUPONKO d.o.o., 3230 Šentjur (skupna ponudba s podjetjem CONTROLMATIK ABW, Domžale.

Zaključek del, ki se bodo pričela v kratkem, je predviden konec meseca junija.

Vir: Občina Šentjur

Uredništvo