Občina Šentjur obvešča in poziva občane, ki so v potresu 29. decembra 2020 utrpeli škodo na stavbah, da do petka, 29. 1. 2021, le to prijavijo na sedežu Občine Šentjur, v času uradnih ur. Informacije so na voljo na telefonski številki 03/ 747 13 92 – Daniel Čoklc in 03/ 747 13 32 – Jernej Tisel. Obrazci za prijavo škode na objektih so objavljeni na spletni strani Občine Šentjur.

Oškodovanci morajo ob prijavi škode v izbrani obrazec vpisati naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, parcelno številko, na kateri je zgrajen poškodovan objekt in katastrsko občino, leto zgraditve, vrsto objekta, neto uporabno površino poškodovanega objekta, kulturna dediščina ter priložiti slike novonastalih poškodb oz. jih posredovati na elektronski naslov [email protected] .

Občina Šentjur poudarja, da bo po oddanih prijavah občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju. Komisija bo izključno ocenjevala škodo nastalo zaradi potresa 29. 12. 2020 in ne poškodb iz preteklih let. Ocenjevala se bo poškodovanost objektov in ne sanacija poškodovanih objektov, pri oceni škode pa se bo upoštevala tudi življenjska doba objekta. Občinska komisija za popis škode ne bo ugotavljala, ali je objekt varen ali ne, temveč bo samo po predpisani metodologiji ocenila škodo. Lastniki objekta so dolžni sami poskrbeti za svojo lastnino in naročiti statični pregled objekta. V nadaljevanju bo postopke vodilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Občina Šentjur