Občina Šentjur: Poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami 18. julija 2021

Foto: pixabay.com

Občina Šentjur poziva občane, ki so 18. julija 2021, v neurju s poplavami, utrpeli škodo na stvareh, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, da do srede, 18. 8. 2021, le to prijavijo na sedežu Občine Šentjur, soba 310, v času uradnih ur. Informacije so na voljo na telefonski številki 03/ 747 13 92 – Daniel Čoklc in 03/ 747 13 32 – Jernej Tisel.

Oškodovanci morajo ob prijavi škode dostaviti naslednje podatke: EMŠO številko, davčno številko, transakcijski račun, parcelno številko poškodovanega objekta/zemljišča in katastrsko občino, leto zgraditve objekta, neto uporabno površino poškodovanega objekta, podatek o višini vode v objektu ter fotografije novonastalih poškodb.

Po oddanih prijavah bo občinska komisija z ogledom na terenu ocenila prijavljeno škodo po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

Obrazce in uradni poziv je v priponkah na tej povezavi.

Vir:Občina Šentjur