Občina Šentjur je 8.7.2019 objavila poziv občanom, ki so utrpeli škodo na stvareh  v neurju s poplavami 22. in 23. junija 2019. Občina poziva občane, ki so v neurju s poplavami 22. in 23. junija utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, da do jutri,  19. julija 2019 škodo prijavijo na sedežu Občine Šentjur, v sobi 309/310 v času uradnih ur.

Več informacij je na voljo na telefonskih številkah (03) 747 13 38 ter na (03) 747 13 19. Ob prijavi morajo oškodovanci dostaviti naslednje podatke: EMŠO, davčno številko, parcelno številko in katastrsko občino, leto zgraditve objekta ter neto uporabno površino objekta. K prijavi naj oškodovanci priložijo tudi kakšno fotografijo poškodovanega zemljišča oziroma objekta.

Prijavljeno škodo bo po oddanih prijavah ocenila občinska komisija z ogledom na terenu po metodologiji za ocenjevanje škode po neurju.

M.I.