Občina Šentjur: Vpis v enote Vrtca Šentjur za naslednje šolsko leto

Fotografija je simbolična.Foto: pixabay.com

VRTEC ŠENTJUR VABI K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2024-25

v enote Hruševec, Šentjur, Pešnica, Blagovna, Dramlje, Ponikva, Slivnica, Planina, Prevorje, Kalobje in Loka v:

–          DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur),

–          POLDNEVNI PROGRAM (od 8.00 do 12.00) za otroke od 3. do 6. leta starosti – samo v enoti Šentjur,

–          DNEVNI PROGRAM  POPOLDAN  (od 11. do 20. ure) – samo v enoti Šentjur.

 VPIS je od 1. do 15. MARCA  2024, na upravi Vrtca Šentjur, Gajstova pot 2a:

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, PETEK  od 7. do 10. ure in v SREDO od 8. do 17. ure.

Starši iz posameznih krajevnih skupnosti lahko svojega trka vpišejo tudi v tamkajšnjih enotah njihovega vrtca na dnevih odprtih vrat, v torek, 5. 3. 2024 od 16. do 17. ure.

Akontacija ob vpisu znaša 50 € in vam bo obračunana v ceni programa za mesec september 2024.

Glede na upoštevanje Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur priporočajo, da na vpis prinesete:

–          EMŠO  otroka in staršev,

–          potrdilo o zaposlitvi obeh staršev oz. statusu študenta, staršev,

–          potrdilo, da je bil otrok v preteklem šol. letu izpisan zaradi bolezni oz. porodniškega dopusta staršev,

–          dokazilo o enoroditeljski družini, razvidno iz sklepa sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,

–          listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami,

–          mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine.

Na vpis lahko  prinesete že izpolnjeno vlogo za vpis novinca (skupaj s potrdili), ki bo objavljena na spletni strani Vrtca Šentjur od 27. 2. 2024 naprej.

Občina Šentjur