Občina Šentjur: Vrata odprla prenovljena klet v Ulici skl. Ipavcev 26

Foto: Pixabay.com

Po prenovi kletnih prostorov stavbe v Ul. skl. Ipavcev 26, ki se drži protokolarnega objekta Ipavčeve hiše, je občina v sredo, 3. maja, pripravila kratko otvoritev in poudarila pomen nove pridobitve v zgodovinskem Zgornjem trgu, je zapisano na spletni strani Občine Šentjur.

V lanskem letu je bila podpisana pogodba z izvajalcem del, podjetjem Domgrad d.o.o., ki se je lotil zelo zahtevnega projekta prenove kletnih prostorov, ki prej niso bili v uporabi. V mesecih zatem je kletni prostor dobil povsem novo podobo in nastal je multimedijski kotiček za različne manjše dogodke, prireditve in možnostjo postrežbe.

Kot je uvodoma poudaril župan mag. Marko Diaci, občina s tem sledi strategiji ohranjanja dediščine Zgornjega trga, ki jo umešča v Združenje zgodovinskih mest Slovenije, obenem pa omogoča nove turistične produkte in vsebine. “V zadnjih letih smo v stari stavbi v Zgornjem trgu uredili glasbeno šolo s parkom, prenovili smo vrt Ipavčeve hiše in tako ves čas skrbimo za našo zapuščino, izpostavljamo zgodovinske danosti, ime Ipavcev in si prizadevamo za večjo prepoznavnost,” je med drugim povedal župan, ki je poudaril zahtevnost opravljenih del v starih, vlažnih prostorih, kjer niso bila izdelana niti tla.

V kletni etaži objekta Ipavčeva 26 je urejen multimedijski prostor in sanitarije, izveden je dvigalni jašek. Izvedel se je prehod med sanitarijami in multimedijskim prostorom, v kletnih prostorih pa je bil v celoti izveden nov talni sestav, ter narejene nove armirano betonske stopnice iz kleti v pritličje. Preurejene so bile potrebne instalacije. Pomembna pridobitev so tudi nove sanitarije za obiskovalce prireditev in dogodkov Ipavčeve hiše in vrta, ki so predhodno lahko uporabljali zgolj tiste v nadstropju hiše. Občina je uspešno pridobila tudi sofinancerska sredstva; z investicijo se je uspešno prijavila na Javni poziv LAS »od Pohorja do Bohorja« in pridobila sofinanciranje investicije v višini 50.000 evrov (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija), preostali del do predračunske vrednosti projekta pa je zagotovila iz proračuna.  Celotna investicija je vredna dobrih 287.000 evrov (brez DDV).

Uvodoma je zbranim zaigral mladi kitarist Jure Krajšek iz Glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur (mentorica Ajša Svetlin Ranogajec), pred kletjo pa je obiskovalce pričakala razstava fotografij Matica Javornika, ki je posnel turistične produkte v ponudbi TIC Šentjur in Razvojne agencije Kozjansko. Etnologinja Katja Videc je predstavljala zgodovino stavbe, ki se drži Ipavčeve hiše, Tanja Gobec iz Društva Skrinja pa je pripravila izbor avtohtonih jedi iz lokalnih sestavin, za katere je recepte zbrala tudi v knjižici Šentjurska kulinarika.

Občina Šentjur