Občina Šentjur: Z otvoritvijo urejene industrijske cone Šentjur – jug 3 zakrožen industrijski del mesta

Foto: Pixabay.com

Eden največjih ter finančno najbolj zahtevnih projektov zadnjih let v občini Šentjur, komunalno urejanje Industrijske cone Šentjur – jug, se je še uradno zaključil v petek, 19. januarja, z rezom traku, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Šentjur.

Obsežen projekt je bil v veliki meri sofinanciran z evropskimi sredstvi, kot je ob sneženi otvoritvi izpostavi župan mag. Marko Diaci, pa je občina z njim nadaljevala skoraj dve desetletji trajajoča vlaganja v celostno urejanje industrijske cone, s čimer je zrasel gospodarski del mesta, uredila pa se je tudi vsa potrebna infrastruktura ter protipoplavni ukrepi. Iz naslova kohezije njihova občina sicer uspešno črpa sredstva za velike infrastrukturne projekte.

Župan se je ob tej priložnosti, kratki slovesnosti, zahvalil vsem ki so prispevali k izvedbi tega zahtevnega projekta, izvajalcem del, strokovnim službam, sodelavcem, ter žaželel, da bi se industrijska cona s pomočjo vse infrastrukture, ki je na voljo, ob uspešnih gospodarskih idejah, uspešno razvijala v bodoče in omogočala stabilnost v kraju ter delovna mesta.

V okviru projekta je Občina Šentjur uredila prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zagotovila protipoplavne ukrepe na območju Industrijske cone Šentjur jug – 3. V sklopu del je bila izvedena rekonstrukcija ceste v cono, dograjeni sta kolesarska steza in pešpot. Na novo se je zgradilo krožišče na mestu prejšnjega nesemaforiziranega križišča, kjer se križata cesti Šentjur – Črnolica in Podgora – Nova vas. Urejeni so nov prepust za odvajanje zalednih voda ter nova cestna razsvetljava. Izvedeni so tudi protipoplavni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti ob Voglajni na tem območju.

Celotna investicija je znašala skupno 3,86 milijona evrov (brez DDV). S strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bilo za sofinanciranje projekta, ki ga Občina Šentjur izvaja v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, skupaj z državnim deležem, odobrenih slabih 3,53 milijona evrov.  Preostala sredstva je Občina Šentjur zagotovila iz svojega proračuna.

Občina Šentjur