Občina Šentjur z video predstavitvijo ureditve mestnega parka in mestnega pokopališča

Foto: Občina Šentjur
Občina Šentjur je izdelala projektno dokumentacijo za ureditev mestnega parka in mestnega pokopališča v Šentjurju. Oba projekta so želeli predstaviti vsem prebivalcem v njihovi lokalni skupnosti.

Na občini so prepričani, da gre za pomembna posega v naše mesto, zato so ju dolgo načrtovali in skrbno pretehtali ter izdelali načrte, ki pomenijo dolgoročne rešitve za to in prihajajoče generacije. V središču mesta, ki se močno razvija, želijo ohraniti zelene površine ter meščanom, prebivalcem okolišev in vsem obiskovalcem zagotoviti aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, omogočiti raznoliko rekreacijo, medgeneracijsko druženje in ustvariti oazo, kjer bi se vsi dobro počutili. S tem namenom je Občina Šentjur že pred časom odkupila površine »pod križem«, na desnem bregu Pešnice in v prostorskih planih zagotovila, da se tukaj ohrani prostor za parkovne ter rekreacijske površine. Območje mestnega pokopališča je prostor spokoja in spomina ter dostojanstva. Občina želi urediti dostop do pokopališča, zagotoviti dodatna parkirna mesta, žarno steno ter prostor za raztros.

Gre torej za smernice sobivanja v mestu, ki bodo vse občane opredeljevale v naslednjih letih in desetletjih, zato so vsebine predstavili širši javnosti in s tem pridobiti mnenja, ideje, ter predloge občanov. Dlje časa je občina načrtovala javno predstavitev »v živo«, ki pa jih v preteklosti zaradi epidemioloških razmer niso mogli izvesti. Prav tako to ni v zadostnem številu možno v času trenutnih odlokov glede preprečevanja širitve okužb s COVID 19. Zato so se odločili, da pripravijo spletno predstavitev, na kateri bodo s pomočjo slikovnih prikazov in obrazložitev projektantov poskusili čim bolje predstaviti načrte za oba projekta.
Javno predstavitev so pripravili v četrtek 30. septembra, sedaj je na voljo za ogled na tej spletni povezavi.
Vir: Občina Šentjur