Občina Slovenske Konjice: Cesta do nove tržnice zaključena

Foto: Občina Slovenske Konjice

Do nove tržnice v Slovenskih Konjicah vodi nova dostopna cesta, ki so ji bila dodana pripadajoča javna parkirišča, ločilna zimzelena ograja z industrijsko cono, uredili pa smo tudi dvorišče s parkirišči pri objektu Stari trg 5 ter ekološki otok. Izveden je bil tudi tlakovan prehod z invalidsko rampo med Starim trgom in dostopno cesto.

Dela je izvedlo podjetje GMI d.o.o., nadzor je vršil Štefan Gorinšek. Investicija je stala 190.000 evrov. Cesta bo omogočila lažji promet do tržnice, hkrati pa bo na novih parkirnih mestih lažje parkirati v neposredni bližini tržnice.

Občina Slovenske Konjice