Občina Slovenske Konjice obvešča, da  v Vrtcu Slovenske Konjice od 9. 2. 2021 do 31. 3. 2021 poteka javni vpis novincev za šolsko leto 2021/2022.

Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2021/2022 je na voljo od 9. 2. 2021.

Izpolnijo jo starši oz. zakoniti zastopniki otroka na posebnem obrazcu, ki bo na razpolago na upravi vrtca (enota Prevrat, Usnjarska cesta 12, Slovenske Konjice), vsak delovni dan med 7. in 15. uro, in na spletni strani vrtca. Vloga se lahko odda osebno na upravi vrtca, ali se jo pošlje po pošti na naslov Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 12, Slovenske Konjice, najkasneje do 31. 3. 2021.

Vir: Občina Slovenske Konjice