Občina Slovenske Konjice: Modernizacija javne poti Gabrovnik

Foto: Občina Slovenske Konjice

Krajevna skupnost Bezina je v okviru investicijskega vzdrževanja izvedla modernizacijo javne poti Gabrovnik – odcep Šintarjev graben v skupni dolžini 173 metrov.

Pogodbena vrednost del je znašala 31.607,46 EUR z DDV.

Izvajalec del je bil Gradnje Marguč, odgovorni gradbeni nadzornik pa Štefan Gorinšek.

Občina Slovenske Konjice