Občina Slovenske Konjice: Nov prehod za pešce v Žičah

Foto: Občina Slovenske Konjice

V preteklem letu je Direkcija RS za infrastrukturo skupaj z Občino Slovenske Konjice uredila približno 150 metrov dolg odsek regionalne ceste skozi naselje Žiče. Letos pa so za severno zahodni del naselja uredili še prehod za pešce čez regionalno cesto pri gasilskem domu.

Gradbena dela so opravili v sklopu obnove vozišča regionalne ceste, medtem ko so s prometno signalizacijo cestni odsek opremili, ko so pridobili soglasje upravljalca ceste, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Slovenske Konjice.

Občina Slovenske Konjice