Občina Slovenske Konjice: Novo dvigalo pomembna pridobitev UE Slovenske Konjice

Foto: Občina Slovenske Konjice

Izgradnja osebnega dvigala na Upravni enoti Slovenske Konjice je zaključena. Dela po pogodbi je izvedlo podjetje Ges d.o.o. iz Štor.  Dela so bila izvedena v pogodbenem roku, skladno s projektno dokumentacijo in vsemi veljavnimi predpisi in standardi.  Ministrstvo za javno upravo RS bo zagotovilo sofinancerski delež v višini 77,92 % vrednosti celotne investicije, razliko pa bodo pokrile Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, katerih občani so uporabniki storitev Upravne enote Slovenske Konjice. Občina je pridobila uporabno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno dne 16. 5. 2024.

Z izgradnjo dvigala je tako omogočeno invalidom ter ostalim ranljivim skupinam neovirano dostopati do prostorov Upravne enote.

Občina Slovenske Konjice