Občina Slovenske Konjice: Obnova dostopne ceste do nove tržnice

Foto: Občina Slovenske Konjice

Župan Darko Ratajc je podpisal prvo gradbeno pogodbo po sprejemu proračuna za letošnje leto. Gre za pogodbo za izvedbo dostopne ceste do nove tržnice. Pogodbo so podpisali z izvajalcem del GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjic.

Izvajalec, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, bo obnovil dostopno cesto do nove tržnice s celovito ureditvijo območja za potrebe nove tržnice. V sklopu prenove se bo na lokaciji uredilo parkirišče za osebna vozila in peš povezava med peš cono Starega trga in dostopno cesto.

Dela se bodo začela še v tem mesecu in bodo dokončana v največ treh mesecih. Vrednost del znaša 178.719,85 evrov (z DDV).

Občina Slovenske Konjice