Občina Slovenske Konjice obvešča: E-oskrba na daljavo za starejše še naprej brezplačna

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice z veseljem sporoča, da je E-oskrba brezplačno na voljo do 30. junija 2025 vsem obstoječim in novim upravičencem,  v okviru javnega razpisa »E-oskrba na daljavo«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za zdravje.

Na občini Slovenske Konjic še imajo odprti Javni razpis za sofinanciranju e-oskrbe starejših, s čimer se daje velik pomen in podpora samostojnemu bivanju starejših na svojem domu. Trenutno je v občini Slovenske Konjice aktivnih okrog 41 uporabnikov, medtem ko jih  okrog 20, še čaka na vključitev v  uporabo E-oskrbe. V Društvo upokojencev Slovenske Konjice so aktivni člani, ki uporabnikom pomagajo pri vzpostavitvi sistema e-oskrbe, ter pri novih pogodbah za podaljšanje ali vključitev v brezplačno uporabo sistema e- oskrba do 30. junija 2025.

E-oskrba 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči. E-oskrba je pripomoček, ki starejšim, invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno in neodvisno bivajo na svojem domu. Svojcem pa omogoča, da bolje in lažje poskrbijo za svojce.

V stanovanju uporabnika je nameščena posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven tok klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.

Asistenčni center E-oskrbe je od aprila 2022 do avgusta 2023 v okviru projekta prejel več kot 24.000 klicev, od katerih je opravil 1900 intervencij s pomočjo neformalnih oskrbovalcev (tj. svojcev, sosedov ipd.), več kot 300 intervencij pa z ukrepanjem nujne medicinske pomoči. Skoraj 300 uporabnikov je potrebovalo pomoč zaradi padca v domačem okolju, skoraj 170 pa zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja. E-oskrba jim je močno skrajšala čas čakanja na pomoč, s čimer so bili preprečeni številni težji zdravstveni zapleti in hospitalizacije, E-oskrba preprečuje tudi nepotrebne smrti.

Občina Slovenske Konjice