Občina Slovenske Konjice obvešča: Novo dvigalo na UE Slovenske Konjice

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice obvešča, da so z mesecom oktobrom pričeli z izgradnjo osebnega dvigala na Upravni enoti Slovenske Konjice.

Župan Občine Slovenske Konjice Darko Ratajc je podpisal pogodbo z izvajalcem izgradnje dvigala na stavbi Upravne enote v Slovenskih Konjicah, podjetjem Ges d.o.o. iz Štor.

Vrednost izgradnje dvigala je 118.125,45 evrov (vključno z DDV). Ministrstvo za javno upravo RS bo zagotovilo sofinancerski delež v višini 77,92 % vrednosti celotne investicije, ki se ocenjuje v višini 130.000 evrov in zajema izgradnjo dvigala, izdelavo projektne dokumentacije, strokovnega nadzora.

Razliko bodo pokrile Občine Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, katerih občani so uporabniki storitev Upravne enote Slovenske Konjice. Z izgradnjo dvigala bodo tudi invalidi in ostale ranljive skupine občanov treh občin neovirano dostopali do prostorov upravne enote.

Občina Slovenske Konjice