Občina Slovenske Konjice obvešča: Obnova regionalne ceste Žiče – Dramlje

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice sporoča, da je Direkcija RS za infrastrukturo iz naslova rednega vzdrževanja pristopila k obnovi voziščne konstrukcije regionalne ceste Žiče – Dramlje na treh kratkih odsekih, in sicer v naselju Žiče, v območju pod avtocesto, ter med naseljem Škedenj in Špitalič v skupni dolžini 1400 m.

Rok dokončanja del, je predvidoma do konca meseca septembra. Izvajalec del je VOC iz Celja.

Vir: Občina Slovenske Konjice