Občina Slovenske Konjice obvešča: Zdravstvena postaja v Ločah v lasti občine

Foto: Občina Slovenske Konjice

Župan Darko Ratajc je minuli četrtek podpisal pogodbo o nakupu prostorov Zdravstvene postaje Loče.

S podpisom te pogodbe bo na enem mestu zagotovljena zadostna prostorska kapaciteta za zdravstvene storitve. Poleg že obstoječih ambulant, bo letos na novo opremljena zobna ambulanta, v prihodnje pa je v Ločah v načrtu še ambulanta pediatrije.

Sredstva so bila zagotovljena v sklopu sprejetega rebalansa proračuna. Odkup objekta znaša 400.000 EUR in predstavlja eno najpomembnejših novosti v tem letu.

Občina Slovenske Konjice