Občina Slovenske Konjice: Odlagališče Graščak

Foto: Občina Slovenske Konjice

Na odlagališču Graščak v Slovenskih Konjicah,  kjer so se v preteklosti odlagali odpadki  občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, se bo v letu 2024 nadaljevala 2. faza sanacije, katera poteka že od leta 2021, sporoča Občina Slovenske Konjice.

Na površini je odstranjeno drevje in grmovje, prav tako so umeščene dovozne poti. V mesecu novembru se bodo dela nadaljevala z izgradnjo škarpe ob cesti in prekrivanjem površine z bentonitom in zemljino.

Sanacija bo glede na plan in podpisano pogodbo o financiranju zaključena v letu 2026.

Občina Slovenske Konjice