Občina Slovenske Konjice: Odprtje nove Mariborske in Štajerske ulice

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice obvešča, da so odprli prenovljeno javno pot Mariborske in Štajerske ulice. Verjamejo, da bo ta posodobitev pozitivno vplivala na kakovost življenja njihovih občanov in prispevala k večji prometni varnosti ter estetski ureditvi njihovega kraja.

Investitor projekta na Mariborski ulici je bila Krajevna skupnost Slovenske Konjice. Izvedla se je modernizacija javne poti v dolžini približno 170 metrov. Vrednost del je znašala 46.232,71 evrov. Na Štajerski ulici je bila prav tako investitor KS Slovenske Konjice, modernizacija javne poti pa je bila izvedena v dolžini približno 326 metrov. Vrednost del je znašala 83.783,46 evrov. Dela na obeh ulicah je izvedlo podjetje Gradnje Marguč d.o.o. Slovenske Konjice, nadzor nad gradbenimi deli pa je opravljal Štefan Gorinšek.

Pred pričetkom modernizacije javnih poti je JKP Slovenske Konjice izvedla obnovo javne kanalizacije in vodovoda. Elektro Maribor pa je svoje nadzemne vode vgradil v podzemno kanalizacijo, s čimer so se izboljšale varnostne in estetske značilnosti obeh ulic.

Cesta je tudi uradno odprta in predana življenju z njenimi uporabniki. Trak sta prerezala župan Darko Ratajc in Stane Frim, predsednika KS Slovenske Konjice.

Občina Slovenske Konjice