Občina Slovenske Konjice: Podpis pogodbe za dobavo in montažo notranje opreme za OŠ Pod goro

Foto: Občina Slovenske Konjice

Župan Darko Ratajc  je dne 8. 4. 2024, podpisal pogodbo za projekt: »Dobava in montaža notranje opreme za OŠ Pod goro«, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«.

Dobavitelj opreme in izvajalec montažnih del je podjetje Atlas oprema d.o.o. s partnerjem Lesnina MG oprema d.o.o iz Ljubljane,  kateri je bil izbran na osnovi javnega naročila. Vrednost pogodbenih del znaša 223.141,66 EUR z DDV in bodo v celoti financirana iz proračuna Občine. Predviden rok za dokončanje del je 15. 6. 2024.

Občina Slovenske Konjice