Občina Slovenske Konjice: Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo in obnovo dvorca Trebnik objekt A

Občina Slovenske Konjice se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja vključila v program ELENA (European Local Energy Assistance), pri tem pa nastopa tudi kot partner projekta ELENA »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Projekt, ki se je uradno začel aprila 2021 in bo trajal do marca leta 2024, sofinancira Evropska investicijska banka (EIB), je v sporočilu za javnost zapisano na spletni strani Občine Slovenske Konjice.

V okviru programa Elena je bilo v letih 2021-2022  izvedeno sofinanciranje izdelave in recenzije projektne dokumentacije ter  izdelava investicijske dokumentacije za projekt statična sanacija in obnova OŠ Pod goro Slovenske Konjice, ki je od meseca februarja 2023  že v fazi izvedbe gradbenih del.

V začetku leta 2023  pa so pristopili k  naročilu izdelave projektne dokumentacije za energetsko sanacijo in obnovo Dvorca Trebnik objekt A. Na javni razpis  so prispele štiri ponudbe, od katerih je bila najugodnejša ponudba podjetja Arhiteza d.o.o. iz Maribora, ki je za izvedbo  projektne dokumentacije DGD in PZI  ponudilo ceno 44.774,00  evrov z DDV. Dne 8.3.2023  je župan Darko Ratajc v imenu občine podpisal  pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije s pogodbenim rokom do septembra 2023. Izvedba  gradbenih del na objektu  je načrtovana  v letih 2024-2025.

Občina Slovenske Konjice