Občina Slovenske Konjice: Podpis pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za opremljanje aglomeracij

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice pristopa k urejanju kanalizacijskega omrežja v naseljih Draža vas, Žiče in Loče. Župan Darko Ratajc je v ponedeljek podpisal pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za opremljanje aglomeracij manjših od 2000 PE v občini Slovenske Konjice.

Izvajalec ekologika d.o.o. iz Celja bo do konca prihodnjega leta izdelal projektno dokumentacijo za naselja Draža vas, Žiče in Loče. Vrednost pogodbenih del znaša dobrih 138.000 €.

Vir: Občina Slovenske Konjice