Občina Slovenske Konjice: Prenova in obnova OŠ Pod goro

Foto: Občina Slovenske Konjice

Obnova OŠ Pod goro tako v zunanjosti kot notranjosti vse bolj pridobiva svojo novo celostno podobo.  Zaključena so dela izdelave ostrešja, nameščena nova okna na celotnem objektu, delno izgrajeno kanalizacijsko omrežje, delno izvedena fasadna dela, katera pa so morali vsled zimskih vremenskih razmer prekiniti in se bodo nadaljevala, ko bodo vremenske razmere to dopuščale, so zapisai v sporočilu za javnst na spletni stran Občine Slovenske Konjice. Nadalje so v polnem teku priprave za izvedbo drenažiranja objekta na južni in vzhodni strani. Tovrstna dela bodo trajala približno mesec in pol.

V notranjosti pa se trenutno izvajajo priprave za polaganje estrihov, nadaljujejo se elektro instalacijska in suho montažna dela kot osnova za pričetek slikopleskarskih del.

V danem trenutku dela potekajo skladno s terminskim planom in ocenjujejo, da bodo zaključena do konca meseca maja.

Nato sledi opremljanje notranjih prostorov. V mesecu decembru so objavili Javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika; sledijo pogajanja in izbor najugodnejšega izvajalca. Pri izbiri opreme sledijo trendom sodobnega designa, zagotavljanju tehničnih in okoljevarstvenih standardov ter funkcionalnosti in udobju uporabnikov.

Občina Slovenske Konjice