Občina Slovenske Konjice: Prenovljen odsek lokalne ceste Vešenik – Gabrovnik – Sv. Barbara

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice je zaključila rekonstrukcijo odseka lokalne ceste 383-051 Vešenik – Gabrovnik – Sv. Barbara v dolžini cca 700 m.

V sklopu rekonstrukcije dela voziščne konstrukcije se je prilagodila širina vozišča, uredili so se prečni in vzdolžni skloni, odvodnjavanje ceste, javna razsvetljava ter postavile cestne grbine za umirjanje prometa.

Skupna vrednost izvedenih del, ki jih je izvedlo podjetje NIVIG d.o.o., znaša slabih 256.000 EUR.

Občina Slovenske Konjice