Občina Slovenske Konjice: Sanacija plazu na Zbelovski Gori

Foto: Občina Slovenske Konjice

Konec maja so v občini Slovenske Konjice pričeli s sanacijo plazu pod objektom Zbelovska Gora 17a, Loče.

Plaz se je sprožil po obilnih padavinah v začetku avgusta 2023 in je del programa odpravljanja posledic naravnih nesreč z dne 4. 8. 2023 za katerega je občina prejela sredstva in Ministrstva za naravne vire in prostor.

Vrednost sanacijskih del znaša 32.058 EUR, katerih izvajalec je podjejte Cvetko Vrbek s.p..

Občina Slovenske Konjice