Občina Slovenske Konjice: Sanacija plazu v Kamni gori v zaključni fazi

Foto: Občina Slovenske Konjice

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 383 093  pri HŠ 15 v Kamni gori se počasi zaključuje.

Vrednost del po pogodbi znaša slabih 67.000 EUR. Sanacijska dela izvaja podjetje GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjic.

Sredstva za sanacijo plazu je Občina prejela iz Ministrstva za naravne vire in prostor, po odpravljanju posledic naravnih nesreč, ki so se zgodile v aprilu 2023.

Občina Slovenske Konjice