Občina Slovenske Konjice se vključuje v trajnostni projekt ELENA energija

Avtor: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja vključila v program ELENA (European Local Energy Assistance), pri tem pa nastopa tudi kot partner projekta ELENA »Sustainable Energy – East Slovenia (SE-ES)«. Projekt, ki se je uradno začel aprila 2021 in bo trajal do marca leta 2024, sofinancira Evropska investicijska banka (EIB).

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 11 občin in dve podjetji, to so mestne občine Kranj (vodilni partner), Novo mesto in Maribor, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Makole, Selnica ob Dravi in Duplek ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o.

Evropska investicijska banka (EIB), ki spodbuja investicije na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, z namenom zmanjševanja emisij CO2, je ukrep ELENA energija prepoznala kot enega boljših projektov trajnostne energije v tem delu Evropske unije.

Sredstva, ki jih vlaga za program ELENA, so namenjena za sofinanciranje tehnične in druge dokumentacije investicijskih projektov, s ciljem izvedbe energetskih investicij na področju energetske sanacije stavb, namestitve fotovoltaičnih naprav, ukrepov za energetsko učinkovitost ulične razsvetljave ter izkoriščanja odpadne toplote iz transformatorjev.

Celoten projekt je upravičen do 1.991.700 evrov tehnične pomoči EIB, pri čemer bo občina Slovenske Konjice predvidoma pridobila 230.000 evrov za sofinanciranje izdelave upravičene dokumentacije za pet projektov:  OŠ Pod goro, Trebnik, stara Pekarna, Konjičanka in javna razsvetljava.

Avtor: Občina Slovenske Konjice