Občina Slovenske Konjice: Strokovno priznanje Zlati svinčnik za arhitekturno rešitev v Žički kartuziji

Foto: Občina Slovenske Konjice

Arhitekturna rešitev Nadkritja ostalin cerkve Sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji je prejela strokovno priznanje Zlati svinčnik za največje dosežke, ki jih Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja (vsako drugo leto).

Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja.

Med prejemniki letošnjih priznanj je tudi arhitekturna rešitev Nadkritja ostalin cerkve Sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji avtorjev iz arhitekturnega ateljeja MEDPROSTOR Roka Žnidaršiča, Jerneje Fischer Knap, Sama Mlakarja, Katje Ivić, Dina Mujića, odgovornega konservatorja ZVKDS OE Celje Matije Plevnika. Naročnik je bila Občina Slovenske Konjice.

Komisija je ob razglasitvi zapisala: Pri projektu nadkritja ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika avtorske skupine Medprostor drznost in skromnost hodita z roko v roki. Ruševino v resnici zaznamuje tisto, kar ji manjka. Prav s to vrzeljo v nas odpira prostor spomina in domišljije. In največja odlika projekta je morda ravno v tem, da to misel razume. Dodani novi arhitekturni detajli razlagajo stare, izbrani novi materiali se oplajajo iz obstoječega, nove tehnične rešitve stkejo vez med preteklostjo in prihodnostjo. Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji je mojstrsko delo, in letošnja komisija mu enoglasno podeljuje zlati svinčnik za vrhunsko realizacijo.

Spomnimo, arhitekturna rešitev je dobila tudi nagrado Piranesi za projekt prenove cerkve Sv. Janeza Krstnika z inovativnim elementom pomične strehe, ki ustvarja novo funkcijo in reinterpretira ruševine, in nagrado Prešernovega sklada.

Avtorji iz arhitekturnega ateljeja Medprostor s svojimi projekti zelo jasno izkazujejo svoj poglobljeni analitični pristop ter s premišljenimi rešitvami oblikovan arhitekturni nagovor, s poudarkom na afiniteti in izčiščenosti detajla. (…) Z iskrenim in zadržanim odnosom do obstoječega uspejo v ateljeju Medprostor ohraniti dostojanstvo slovenske stavbne dediščine, z novimi intervencijami pa poudarijo pomen identitete ter arhitekturne kulture, s čimer ohranjajo in bogatijo slovensko kulturo v najširšem pomenu besede.

Občina Slovenske Konjice