Občina Slovenske Konjice: Tri investicije v treh krajevnih skupnostih

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice obvešča, da so prejšnji mesec v treh krajevnih skupnostih – Zeče, Tepanje in Bezina – zaključili tri pomembne investicije in s tem izpolnili plan v tem letu. V Zečah, Tepanju in Bezini so prebivalci dobili prenovljene javne poti, ravno pravi čas pred napovedanimi zimskimi temperaturami.

Novembra se je zaključila investicija v krajevni skupnosti Zeče, in sicer ureditev dovozne javne poti v Spodnjih Prelogah v dolžini 80 metrov. Zajemala je pripravo ustroja, asfaltiranje ceste in ureditev odvodnje meteornih voda s ceste. Gradbena dela je opravilo podjetje Gradnje Marguč d.o.o., za nadzor nad gradnjo pa je skrbel Štefan Gorinšek. Vrednost investicije je bila dobrih 12000 evrov. Sredstva je zagotovila KS Zeče iz občinskega proračuna.

V krajevni skupnosti Tepanje se je prav tako prejšnji mesec zaključila rekonstrukcija treh javnih poti. Izvedlo se je asfaltiranje, izgradnja opornega zidu in ureditev odvodenj. Gradbena dela je opravilo podjetje Gradnje Marguč d.o.o., nadzor nad gradnjo pa je opravljal Štefan Gorinšek. Vrednost investicije je bila 47000 evrov. Sredstva je zagotovila KS Tepanje iz občinskega proračuna.

V krajevni skupnosti Bezina se je novembra v sklopu izgradnje sekundarne kanalizacije rekonstruirala cesta – javna pot JP 885 721 v dolžini 150 metrov. Investicija je zajemala pripravo ustroja, asfaltiranje ceste in ureditev odvodnje meteornih voda s ceste. Gradbena dela je opravilo podjetje NIVIG d.o.o., gradnjo pa je nadziral Koning d.o.o. Vrednost investicije je bila dobrih 30000 evrov. Sredstva je zagotovila KS Bezina iz občinskega proračuna.

Občina Slovenske Konjice