Občina Slovenske Konjice: V Krajevni skupnosti Loče ureditev treh območij

Foto: Občina Slovenske Konjice

V Krajevni skupnosti Loče bodo uredili neurejen plato za pokopališčem, preuredili plato pred OŠ Loče z več parkirnimi mesti in odstranili zaraščeno grmičevje ter to prav tako uredili na območju športnega parka Loče, kjer občina kandidira za postavitev športnega poligona, je zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani Občine Slovenske Konjice.

Župan Darko Ratajc si je z direktorico občinske uprave Bredo Obrez Preskar, predsednikom KS Loče Simonom Bukovnikom in skrbnikom občine za KS Loče Igorjem Stajnkom ogledal tri lokacije, potrebne ureditve v Krajevni skupnosti Loče.

Pri ogledu platoja za pokopališčem se je pridružil tudi direktor KGZ Slovenske Konjice z.o.o. Stane Levart, ki je lastnik platoja, del zemljišča pa pripada tudi občini.  Plato za pokopališčem v Ločah je zaraščen in neurejen ter posledično dopušča odmetavanje gradbenih in bioloških odpadkov. Vsem prisotnim je v skupnem interesu, da se območje uredi v lepo celoto. Odstranilo se bo grmovje, odpadki, prostor se bo nasul z zemljino, zravnal in zasadil z medovitimi rastlinami. Iz gradbišč bodo poskušali pridobiti humus, ki se bo uporabil za končno ozelenitev platoja. Uredili se bodo tudi jarki za odvodnjavanje. Urejen plato bi radi pozdravili na občinski praznik Občine Slovenske Konjice, ki je 30. junija.

Pri OŠ Loče se mora na makadamskem platoju pred stavbo starega ZD Loče urediti parkirna mesta skladno z že izdelanim projektom. Želja je, da se bo pristopilo k rekonstrukciji območja takoj, ko se bodo pridobila potrebna soglasja in bodo na voljo finančna sredstva.

Občina na območju športnega parka Loče kandidira za postavitev športnega poligona, zavoljo tega pa se morajo odstraniti vse štiri smreke ob športnem parku in se dosipati atletska steza. Smreka pri kulturnem domu Loče se bo ohranila, KS Loče sanira dvignjen asfalt zaradi korenin smreke. KS mora z vzdrževalcem urediti sanacijo kanalizacijskega jaška ter nevarno odprtega cestnega požiralnika pri kulturnem domu Loče.

Občina Slovenske Konjice