Občina Slovenske Konjice: V prihodnje tudi obnova šole v Žičah

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice nadaljuje z obnovami osnovnih šol. Po prenovah podružničnih osnovnih šol Tepanje in Jernej, trenutno poteka obnova osnovne šole Pod goro, v prihodnje pa na prenovo čaka tudi podružnična osnovna šola Žiče.

Konec avgusta so tako začeli dogovore o prenovi. Župan Darko Ratajc je poudaril pomen prenove podružnične šole, saj se število prebivalcev Žič in s tem tudi otrok povečuje. V stavbi domujeta tako šola kot vrtec, in sicer so v šoli trije kombinirani oddelki ter dva v vrtcu. Prostorsko stisko bi začasno lahko rešili s prenovo podstrešja.

V ta namen je župan imenoval komisijo, ki bo pregledala objekt in pripravila predlog prenove. V prihodnjem letu se tako predvideva pridobitev ustrezne dokumentacije, v letu 2025 pa bi sledila tudi sama prenova stavbe.

Občina Slovenske Konjice