Občina Slovenske Konjice za večjo mobilnost ranljivih skupin

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice je v skrbi za ranljive skupine leta 2021 pristopila k projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Gre za izjemno pomemben vseslovenski projekt, katerega končni cilj je osebam z različnimi oviranostmi – slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, gibalno oviranim in starejšim – omogočiti samostojno mobilnost v javnem prostoru.

Funkcionalno ovirani namreč potrebujejo posebno infrastrukturo, kot so prilagojena vozila, dostopne postaje javnega prometa, dostopne poti, pločnike. V okviru projekta po standardiziranem sistemu, ki ga je razvil Geodetski inštitut Slovenije, pridobivajo podatke o ovirah v javnem prostoru, ki so podlaga za odpravo fizičnih ovir v mestih, izdelavo spletnih in fizičnih kart ter aplikacije za navigacijo za invalide. Gre za spletno stran www.dostopnost-prostora.si, kjer se zbirajo podatki iz cele Slovenije. Projekt financira Ministrstvo za infrastrukturo, izvaja Geodetski inštitut Slovenije, kot partner pa sodeluje Beletrina, ki skrbi za spletno dostopnost.

V projekt so aktivno vključeni tudi invalidi, ki na terenu pridobivajo podatke o ovirah, kar pomeni, da z invalidskim vozičkom prevozijo vse ulice, ceste, trge in druge javne prostore v občini, na elektronsko tablico zabeležijo ovire, ki jim pridejo na pot, in jih pošljejo v bazo podatkov. Za Občino Slovenske Konjice so v pregledovalniku zajeti podatki o dostopnih poteh, parkirnih mestih za invalide, dostopnih javnih objektih, fizičnih ovirah v prostoru (stopnice, nespuščeni robniki, talne poškodbe, ovire na poteh) in avtobusnih postajališčih. Stavba javne uprave ima omogočen vstop do vsaj enega od vhodov, za občinsko stavbo pa sta tudi invalidom namenjeni parkirni mesti, širine 350 cm ali več, razdalja do vhoda v javni objekt je manjša od 50 metrov, označbe parkirnih mest pa so ustrezne. Pripravljajo pa uporabniku prijaznejši pregledovalnik.

“Zajeti podatki, zbrani v bazi, so brezplačno na voljo v javnem pregledovalniku na spletni strani dostopnost-prostora.si, ki je namenjena predvsem odločevalcem, to je občinam in razvijalcem aplikacij. Baza podatkov omogoča razvoj novih produktov, spletnih in tiskanih kart, namenjenih uporabnikom, kataloga ovir, namenjenega občinam oziroma odločevalcem za odpravo ovir, in navigacije za pametne telefone. Podatke pa lahko občine vključijo tudi v svoje akcijske načrte za razvoj pametnih mest in naselij glede dostopnosti, urejenosti parkirišč, pločnikov in druge infrastrukture,” je povedal vodja projekta mag. Roman Rener. Med pomembnimi cilji projekta sta vključitev vseh slovenskih občin ter vzpostavitev sistema vzdrževanja podatkov, glavni cilj pa je povezovanje petih prostorov, v katerih se gibljemo, ko se odpravimo od doma: zunanjega, notranjega, spletnega, socialnega in virtualnega.

V projektu trenutno sodeluje 65 občin iz vse Slovenije, pridružujejo pa se tudi nove. Zajem podatkov so do sedaj končali v petnajstih občinah, med njimi je tudi naša občina. O nadaljnjih dosežkih projekta bomo javnost tekoče obveščali.

Avtor: Občina Slovenske Konjice