Občina Slovenske Konjice: Županov obisk KS Sojek-Kamna Gorica

Foto: Občina Slovenske Konjice

Minuli teden si je župan Darko Ratajc s predsednikom KS Sojek-Kamna Gora Primožem Ograjenškom, skrbnikom lokalnih cest v občini Brankom Sovičem in skrbnikom občine za KS Sojek-Kamna Gora Igorjem Stajnkom ogledal investicije v krajevni skupnosti Sojek-Kamna Gora, je zapisano na spletni strani Občine Slovenske Konjice.

Letos so pred prostori KS na zunanji steni objekta namestili AED aparat. Prisotni so si ogledali obstoječe športne površine ter zelenice okoli objekta ter sprejeli naslednja priporočila. Razširil se bo plato, kjer se nahajajo igrala, KS bo v septembru kandidirala na participativnem proračunu občine za sofinanciranje nakupa novih igral za otroke. Obnovile se bodo talne črte nogometnega in košarkarskega igrišča. Na Zavod za šport bodo podali vlogo za zamenjavo mrež na nogometnih golih in košarkarskem košu. Občinska uprava bo preverila možnosti pridobitve hišne številke prostorom KS, ki bi omogočala izvedbo volitev v skupnih prostorih z urejenim dostopom za invalide.

Krajevna skupnost Sojek-Kamna Gora želi rekonstruirati najdaljšo javno pot, cesto na Loke. Pristopilo se bo k rekonstrukciji 2. dela ceste, ki je lastniško že urejen. Letos bo občina pristopila k sanaciji dveh usadov na cesti in treh cestnih prepustov. V naslednjem letu se bo skupaj s participacijo sredstev KS pristopilo k sanaciji voziščne konstrukcije. Sočasno se bo aktivno pristopilo k urejanju odmere in lastniške strukture 1. dela ceste, ki pa lastniško in parcelno ni urejen. Odmerjena cesta in lastništvo občine pa sta pogoja, da se lahko pristopi k sanaciji ceste.

Ogledali so si še odsek lokalne ceste Verpete-Sojek, kjer je predsednik na podlagi pobud krajanov podal pobudo po namestitvi jeklene varnostne ograje na izpostavljenem ovinku ceste. Odločitev o obsegu namestitve ograje se še ni preučila. Ogledali so si še makadamski odsek poti Sojek-Borovje, ki ga bo potrebno pred rekonstrukcijo še prav tako dokončno odmeriti in urediti lastništvo ceste. Pristopilo se bo k postopkom odmere tudi na tej javni poti.

Občina Slovenske Konjice