Občina Šmarje pri Jelšah: Dober milijon evrov za obnovo ceste Sladka Gora–Dolga Gora

Foto: pixabay.com

Končana je obnova 1.760 metrov dolgega odseka lokalne ceste Sladka Gora–Dolga Gora. V petih mesecih je vsa načrtovana dela izvedel podjetnik Marjan Sajko iz Šmarja pri Jelšah. Obnovljen odsek od Sladke Gore do katastrske meje z Občino Šentjur je po obnovi širok pet metrov. Trasa ceste poteka po gričevnatem terenu, pretežno na desni strani se večkrat stika z vinogradi in strmejšimi pobočji, zato so brežine zaščitene s kamnitimi betonskimi zložbami. Celovito je urejeno odvodnjavanje, na nekaterih območjih so bili prestavljeni in obnovljeni obstoječi komunalni vodi.

Naložba je stala dober milijon evrov, ki jih je zagotovila Občina Šmarje pri Jelšah v letošnjem proračunu. Za izvedbo del je občina na Slovenskem regionalnem skladu iz Ribnice pridobila ugoden kredit.

Projektno dokumentacijo za obnovitvena dela je v letu 2022 izdelalo podjetje Navor, ki je izvedlo tudi nadzor med potekom obnove.

Občina Šmarje pri Jelšah