Občina Šmarje pri Jelšah: Nove možnosti sofinanciranja okoljskih projektov občine

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V sklopu obiska Vlade Republike Slovenije v Savinjski regiji je bil v torek na delovnem srečanju v Šmarju pri Jelšah minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Županu Matiji Čakšu je predstavil možnosti sofinanciranja projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodooskrbe.

»To bomo storili preko načrta za okrevanje in odpornost. V ta načrt smo uvrstili tudi manjše kanalizacije in čistilne naprave, kar ni bilo pokrito s prejšnjo finančno perspektivo, ko se je delalo samo projekte nad 2000 populacijskih enot. Predvidoma decembra letos bomo objavili razpis za manjše sisteme in bomo financirali zlasti projekte, ki že imajo gradbeno dovoljenje. Še zlasti bomo spodbujali tiste projekte, ki so v Naturi oziroma na vodovarstvenem območju, tako da sem župana seznanil z našimi načrti in določenimi pogoji razpisa,« je po srečanju dejal minister Andrej Vizjak.

Župan Matija Čakš je bil zadovoljen z informacijami: »Prizadevamo si za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema za naselji Šentvid in Grobelno ter čistilne naprave na Grobelnem. Gradbeno dovoljenje že imamo. Investicijska vrednost je ocenjena na štiri milijone evrov. Načrtujemo, da bi že letos izbrali izvajalca, dinamika uresničitve pa bo odvisna tudi od finančnih virov.«


Na srečanju se je župan ministru še zahvalil za zelo dobro sodelovanje z ministrstvom, predvsem na področju urejanja vodotokov in sanacije plazov v občini.

Vir: Občina Šmarje pri Jelšah