Občina Šmarje pri Jelšah: Nove vstopne pozdravne table

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Z 11 novimi vstopnimi pozdravnimi tablami Občina Šmarje pri Jelšah izreka dobrodošlico na glavnih in občinskih cestah ob prihodu v šmarsko občino. Dve že obstoječi tabli so premestili. Vstopne pozdravne table so urejene in postavljene v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

Podjetje Improm je vstopne pozdravne table namestilo ob glavnih cestah v Hajnskem, na Pečici, Podplatu in Grobelnem ter ob stranskih cestah v Dolu pri Pristavi, na Kristan Vrhu, v Grobelcah, Ponkvici, Polžanski Gorci in Tinskem, kjer bo nameščena še nova krajevna tabla.

Občina Šmarje pri Jelšah